TamilSriLankaEnglish (UK)
:

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය (CAA) සහ එහි පුර්වගාමී ආයතනය
(ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පිහිටුවීම)

සිවිල් ගුවන් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටුවන ලද්දේ 1946 දීය. ආරම්භයේදී ගුවන් ප්‍රවාහන සේවා මෙහෙයුම් කිරීම,ගුවන් තොටුපොල මෙහෙයුම සහ ගගන නාවික සේවා සැපයීමද ඇතුළු සියළුම නියාමන , මෙහෙයුම් සහ වාණිජ කාර්යන් සිවිල් ගුවන්’ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට භාර වී තිබිණ.එවකට දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාන ගත කර තිබුනේ කොළඹ කොටුවේ පිහිටි ”ට්‍රාන්ස්වර්ක් හවුස් ” නමැති ගොඩනැගිල්ලටයාබද කුඩා ගොඩනැගිල්ලකය.

තාක්ෂණික වශයෙන් අභියෝගාත්මක වූත් වානිජමය වශයෙන් තරඟකාරී වූත් පරසරයක කාර්යක්‍ෂම ගුවන් ප්‍රවාහන සමාගම් සහ ගුවන් තොටුපොල කළමනාකරණයකට හිතකර වූ පරිපාලනමය සහ මූල්‍යමය සුනම්‍යතාවයක් වැඩිපුර ලබාදීමේ අරමුණ සහිතව සියළුම වාණිජ සහ මෙහෙයුම් කාර්යන් සිවිල් ගුවන්සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ක්‍රමයෙන් ඉවත්කොට සමාගම් පනත යටතේ පිහිටුවන ලද රජයට අයත් සීමිත වගකීම් සමාගම් වෙත මාරුකරනලදී.

මේ අනුව 1979දී නිත්‍ය පොදු ගුවන් ප්‍රවාහන සේවා මෙහෙයවීම සඳහා සී/ස එයාර් ලංකා (ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ලයින්ස්) සමාගමක් ,1983 දී, සිවිල් ගුවන් තොටුපොළ සංවර්ධනය,මෙහෙයුම සහ නඩත්තුව සඳහා සහ ගගන නාවික සේවා සැපයිම සඳහා සී/ස ගුවන් තොටුපොළ සහ ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමාගමක් පිහිටුවන ලදී.

මෙලෙස සිවිල් ගුවන් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව නියාමන කාර්යන්ට පමණක් සීමාවිය. ගගන නාවික විද්‍යාවේ සවිමත් තාක්ෂණික දියුණුව සමඟ සීග්‍රයෙන් වර්ධනය වන ගුවන් සේවා කර්මාන්තයක් නියාමනය කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා කලින්කල ඊට ගැලපෙන පරිදි] සකස් වීමේ අවශ්‍යතාව අවබෝධ කර නොගත් සිවිල් ගුවන් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිරුපාකාර රජයේ දෙපර්ටමේන්තු වයුහයම තවදුරටත් රඳවා ගත්තේය.

ලෝක ගුවන් සේවා පාලන ආයතනය වන ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන්සේවා සංවිධානය 1997 දී පවත්වන ලද තක්සේරුවකදී සිවිල් ගුවන්සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති බරපතල ඌනතා හෙලිවනතුරු මෙම තත්වය අනාවරණය වී නොතිබිණ. ගුවන් සේවා කර්මාන්තයේ නිරුපද්‍රතතා අධීක්ෂණය පවත්වාගෙන යාම, ජාත්‍යන්තර නිරුපද්‍රතතා ප්‍රමිති සහ නිර්දේෂිත පරිචයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම’, ගුවන් සේවා කර්මාන්තය සහතික කිරීම,මෙහෙයුම් සම්බන්ධ නිරුපද්‍රතතා සෝදිසිය පවත්වාගෙනයාම සහ නිරුපද්‍රතතා ප්‍රමිති, රීති සහ පරිචයන්ගෙන් අපගමනය වන අවස්ථාවන්හි ඒ සඳහා නිවරද කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම වශයෙන් වූ සියළුම කාර්යන්හිදී සිවිල් ගුවන් සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති දුර්වලතා සහ ඌනතා මෙහිදී හෙළිදරව් විය. සංවිධානය දුර්වලවීම, ප්‍රමාණවත් සංඛ්‍යාවක තාක්ෂණික කාර්යමණ්ඩලයක් නොතිබීම,ඔවුන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබා නොදීම, යල් පැනගිය ගුවන් සේවා නීති, රෙගුලාසි සහ ප්‍රබලකර ලෙස කර්මාන්තය නියාමනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මග පෙන්වීම් ලේඛන සහ ක්‍රියාවලින් හිඟ බව ආදී කරුණු ICAO වාර්තාවෙහි ඉස්මතු කර පෙන්වා තිබිණ.

මෙසේ පැවති සංවිධානමය ඌනතා නිවරද කිරීමේ සෘජු පියවරක් වශයෙන් 2002 අංක 34 දරණ ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පනත යටතේ 2002 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පිහිටුවන ලදී. එහි වගකීම් භාරයඉටුකිරීම සඳහා මෙම සංවිධානයට වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් සහ ප්‍රබලත්වයක් ලබා දීම සඳහා ICAO නිර්දේශය පරිදි වැඩි ස්වතන්ත්‍රතාවක් සහ සුනම්‍යතාවක් අවශ්‍ය වී තිබිණ.

 

වැදගත් සම්බන්ධතා

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


යාවත්කාලීනය : 23-02-2018.
කතුහිමිකම © 2018 ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය . සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations.
MOD_VVISIT_COUNTER_VERROR_101

අප සමඟ අමුත්තන් 148  ක් සබැදී සිටී