.
TamilSriLankaEnglish (UK)
:

ගගන වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය ගොඩනැගිල්ලේ මෙසනයින් මහලේ ස්ථානගත කර ඇති සිවිල් ගුවන් සේවා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය, පුද්ගලයන් වෙත නිකුත් කරනු ලබන බලපත්‍ර අනුව ලැබෙන අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔවුනට ඇති කායික සහ මානසික යෝග්‍යතාව සහතික කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන නම් කරන ලද පහසුකම වේ මෙම මධ්‍යස්ථානය සියළුම' වැඩකරන දිනයන්හි පෙ. ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා විවෘතව තිබෙන අතර වෛද්‍ය යෝග්‍යතාව සහතික කරවා ගැනීමට අවශ්‍ය ගුවන් නියමුවන්ගේ පහසුව සඳහා එහි සුදුසුකම් සහිත සාත්තු සේවිකාවක් සේවයෙහි යොදවා ඇත.

ආධුනික ගුවන් නියමුවන් සහ වෘත්තීය ගුවන්නියමුවන් වශයෙන් වූ සියළුම ප්‍රවර්ගයන්හි ගුවන් නියමුවන් සඳහා සහ ගුවන් ගමන් පාලකවරුන් සඳහා සතියේ සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව.12.30 දක්වා ශ්‍රී ලලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ විශේෂ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින් එදිනෙදා වෛද්‍ය පරීක්ෂණ පවත්වනු ලැබේ.

වෛද්‍ය තක්සේරුකරු

එයාර් වයිස් මාර්ෂල් (විශ්‍රාමීක) වෛද්‍ය එන් එම් ගුණරත්න
MBBS (Sri Lanka)
Diploma in Aviation Medicine (D.Av. Med. Royal college of Physicians UK)
Course in Aviation Medicine (Bangalore- India)
Diploma in Familiy Medicine (Col)

ශ්‍රී.ලං. සී.ගු.සේ.අ. විසින් වෛද්‍ය හේරත් ගුණරත්නගේ සේවය ලබා ගන්නේ ගුවන් සේවා නිරුපද්‍රතතා නිවේදන (ASN. 054)-4.8 ඡේදයෙහි නියමිත ආකාරයට අදාළ වගකීම දරණ නම් කරන ලද වෛද්‍ය තක්සේරු කරු වශයෙන්ය.(ASN. 054)-4.9 ඡේදය යටතේ බලපත්‍රධාරීන්ගේ වෛද්‍ය තත්වයන් තක්සේරු කිරීම සඳහා වෛද්‍ය පරීක්ෂණ මණ්ඩල පැවැත්වීමේ වගකීමද ඒ මහතා වෙත පැවරී ඇත/

ජ්‍යෙෂ්ඨ සිවිල් ගුවන් සේවා පරීක්ෂක - ගුවන් සේවා වෛද්‍යකර්ම

වෛද්‍ය අයි. බි.ජේ ඩයස්
MD (Russia),ACCUM (Monash University Austrialia)

වර්තමාන වෛද්‍ය පරීක්ෂක මණ්ඩලය 

1.එයාර්කොමොදෝරු (විශ්‍රාමික) වෛද්‍ය වයි කේ රත්නායක
MBBS (Ceylon)
Diploma in Aviation Medicine (London)
Diploma in Family Medicine (Colombo)
Diploma in Child Health (Colombo)

2. වෛද්‍ය අනෝමි ජයසිංහ
MBBS (Sri Lanka)
Certificate of Aviation Medicine-Melburne, Autstrailia

3. වෛද්‍ය සී එම් අසේල ඇන්තනි
MBBS (Colombo)
MRCGP (Int)
Diploma in Avaition Medicine (Pakistan)
Diploma in Family Medicine
Diploma in Occupational Health and safety

4. වෛද්‍ය කණිෂ්ක වීරසේන
MBBS (Karachchi University)
Certificate in Aviation Medicine (Singapore Aviation Academy)

5. වෛද්‍ය බිමල් ඩයස්
Austrailia Certificate of Avaition Medicine (ACCAM)

වෛද්‍ය සහතිකයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද ?

වෛද්‍ය පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබන්නේ කල් තියා අවස්ථාව වෙන්කරගත් පරිදිය. මුල් වර නිකුත් කරනු ලබන බලපත්‍ර සඳහාත් , බලපත්‍ර අළුත් කිරීම සඳහාත් වෛද්‍ය සහතික ලබා ගැනීම පිණිස කාර්යාල වේලාව තුල සි.ගු.අ. ගගන වෛද්‍යමධ්‍යස්ථානයෙන් (ශාන්ත මහතා -011-2358938) දින වෙන් කරවා ගත යුතුය. වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් සඳහා දිනයක් වෙන් කරවා ගැනීමට ඉල්ලුම්කරු අවම වශයෙන් දින දෙකක්වත් කල් ඇතිව සි.ගු.සේ. අ.වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය සමඟ සම්බන්ධවී සි.ගු.සේ. අ හි ගිණුම් අංශයට නියමිත ගාස්තුව ගෙවා ලදු පතක් ලබාගෙන එම ලදු පත අවශ්‍ය දිනට හමුවීමක් ලබා ගැනීම සඳහා සාත්තු සේවිකාව වෙත ඉදරිපත් කල යුතුය. එවිට වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආකෘති පත්‍රය (CAA/PL/01) නිකුත් කරනු ලැබේ. එම ආකෘති පත්‍රය ඉල්ලුම් කරු විසින් නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කර මුලික පිරික්සුම් සඳහා නැවත සාත්තු සේවිකාව මුණ ගැසිය යුතුය. එවිට එම ආකෘති පත්‍රයක් පොද්ගලික වෛද්‍ය ලිපි ගොනුවත් අවසාන තක්සේරුව සඳහා වෛද්‍ය නිලධාරී වෙත ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

පහත විස්තර පත්‍රිකාව බලන්න.

කායික, මානසික, ජීවවිද්‍යාත්මක සහ කරයබද්ද ඌනතා හේතුවෙන් කිසියම් නිශ්චිත පන්තියක වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් සඳහා හඳුනාගත් වෛද්‍ය ප්‍රමිතීන් සම්පුර්ණ නොකරන බවට හඳුනා ගනු ලැබූ පුද්ගලයින් විවිධ අංශයන්හි විශේෂඥතා සහිත උපදේශක වරුන් වෙත යොමුකරවා එම උපදේශක වරුන්ගේ අදහස් ලබා ගන්නවා ඇත. අනතුරුව එම පුද්ගලයන් ශ්‍රී.ලසි.ගු.සේ.අ.වෛද්‍ය තක්සේරු කරුගේප්‍රධානත්වයෙන් සහ වෛද්‍ය පරීක්ෂකවරුන්\ මණ්ඩලයකින් සමන්විත වෛද්‍ය මණ්ඩලයක් විසින් පරික්ෂා කරනු ලබනු ඇත. අවසානයේ මගී ජනතාවගේ නිරුපද්‍රතතාව කෙරෙහි නිසි සැලකිල්ල යොමු කරමින් ඉතා හොඳ විනිශ්චයක් මත තීරණයක් ගන්නවා ඇත.

 

වැදගත් සම්බන්ධතා

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


යාවත්කාලීනය : 16-11-2017.
කතුහිමිකම © 2017 ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය . සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations.

අප සමඟ අමුත්තන් 69  ක් සබැදී සිටී